Autorizace.net
CZ EN DE

Vítejte u specialistů na autorizace

Úvod / Akreditace

Pokud chcete nabízet komplexní služby v oblasti vzdělávání a zkoušení a kromě závěrečných zkoušek z profesních kvalifikací chcete realizovat i akreditované rekvalifikační kurzy, doporučujeme si zažádat i o akreditaci rekvalifikačního programu.

Záleží pouze na Vás, jaké služby chcete poskytovat. Doporučujeme se držet těchto pravidel:

 1. Pokud chcete realizovat pouze závěrečné zkoušky z profesních kvalifikací, potřebujete autorizaci příslušného ministerstva k pořádání závěrečných zkoušek z profesních kvalifikací (tím se stanete autorizovanou osobou dle zákona č. 179/2006 Sb.).
  Pozn.: Pokud jste se rozhodli pro tuto variantu, doporučujeme spolupracovat s více společnostmi realizujícími vzdělávací kurzy.
 2. Pokud chcete realizovat pouze rekvalifikační kurzy, potřebujete akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k pořádání rekvalifikačních kurzů. Pokud budete realizovat rekvalifikační kurzy vedoucí k profesním kvalifikacím, musíte spolupracovat s některou autorizovanou osobou, která pro Vás bude závěrečné zkoušky z profesních kvalifikací zabezpečovat.
  Pozn.: Je však potřeba počítat s tím, že za závěrečné zkoušky budete autorizované osobě platit a budete se muset přizpůsobovat v čase a místě konání závěrečných zkoušek. Pro Vaši nezávislost a flexibilitu tedy doporučujeme variantu 3) - vlastnit jak akreditaci, tak autorizaci.
 3. Pokud chcete realizovat jak rekvalifikační kurzy, tak závěrečné zkoušky z profesních kvalifikací, potřebujete akreditaci i autorizaci.
  Pozn.: Vašim zákazníkům budete moci nabídnout to, co bude pro ně nejvýhodnější – Pro zákazníky, kteří nemají žádné zkušenosti a znalosti v oboru můžete nabídnout celý kurz, vč. zkoušky. Zákazníci, kteří potřebují pouze doklad, že mají znalosti a zkušenosti, mohou skládat rovnou závěrečné zkoušky.
 4. Chcete mít akreditované nejžádanější rekvalifikační kurzy na trhu?
  Nevíte, jak vyplnit žádost o akreditaci rekvalifikačního programu?
  Chcete čerpat finanční příspěvky od státu?
  Nevíte, jak navázat spolupráci s úřady práce?
  Rádi Vám pomůžeme!

  Více informací naleznete zde


  Co je rekvalifikační kurz?
  Vzdělávací kurz pro dospělé vedoucí ke konkrétní pracovní činnosti uplatnitelné na trhu práce. Úspěšní absolventi rekvalifikačního kurzu získají osvědčení o rekvalifikaci, na základě kterého jim bude vystaven živnostenský list a mohou tedy začít podnikat v určitém oboru. Osvědčení o rekvalifikaci má neomezenou platnost na celém území ČR (v mnoha případech je platné i v zahraničí). Kurz je určen jak pro nezaměstnané evidované na úřadě práce, tak pro ostatní zájemce o kurz (jak z řad zaměstnanců, tak samoplátců).

  Co je akreditace?
  Akreditace je pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k pořádání rekvalifikačních kurzů a vydávání celostátně platného osvědčení o rekvalifikaci. Akreditace se uděluje i na kurzy vedoucí k profesním kvalifikacím uvedeným v Národní soustavě kvalifikací. Akreditace je udělována na dobu 3 let a je upravena vyhláškou č. 176/2009 Sb.

  Co je databáze udělených akreditací?
  Na stránkách MŠMT je zveřejněna databáze všech udělených akreditací k pořádání rekvalifikačních kurzů, která je neustále aktualizována. V této databázi vyhledávají všichni zájemci o rekvalifikační kurzy a úřady práce. Vaše firma (včetně kontaktů) bude uvedena na stánkách MŠMT a budou zde vypsány všechny Vaše akreditované kurzy = reklama zdarma.

  Co je vyhláška MŠMT č. 176/2009 Sb.? Vyhlášku č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení, vydalo v roce 2009 MŠMT. Jedná se o vyhlášku, která stanovuje podmínky pro získání akreditace rekvalifikačních kurzů (náležitosti žádosti o akreditaci), ale i podmínky realizace rekvalifikačních kurzů.