Autorizace.net
CZ EN DE

Vítejte u specialistů na autorizace

Úvod / Nabízené služby

Primární činností naší společnosti je žádosti o autorizaci k závěrečným zkouškám z profesních kvalifikací, které jsou předkládány na ministerstva, popř. jiné autorizující orgány, které autorizace udělují (každé ministerstvo má na starosti pouze „své“ profesní kvalifikace, nad kterými dohlíží, účastní se závěrečných zkoušek a pro které uděluje autorizace). Žádost je zpracována včetně všech souvisejících podkladů a dokumentů, materiály stačí jen vytisknout, podepsat a odeslat zpět na naši adresu. My zařídíme vše potřebné – koupíme a nalepíme kolkovou známku a odneseme materiály osobně na ministerstvo, které autorizaci uděluje.

Ke zpracovávaným žádostem o autorizaci nabízí naše společnost další nadstandardní služby:

Dále zpracováváme žádosti o akreditaci rekvalifikačních programů.

Žádost o autorizaci Vám zpracujeme na míru, včetně všech souvisejících podkladů a dokumentů, materiály stačí jen vytisknout, podepsat a odeslat zpět na naši adresu. My zařídíme vše potřebné. Námi zpracovaná žádost obsahuje všechny přílohy vyžadované ministerstvy, tedy např. tyto náležitosti:

Autorizaci může získat ten, kdo:

 1. podniká v oblasti dalšího vzdělávání a zkoušení (předmět podnikání „vzdělávání“ má zapsaný v obchodním nebo živnostenském rejstříku (na živnostenském listě)
 2. je odborník v oblasti profesní kvalifikace (oblast, pro kterou chce získat autorizaci), popř. si stanoví autorizovaného zástupce, který bude u závěrečných zkoušek zkoušet. Např. pro získání autorizace pro profesní kvalifikaci „lektor dalšího vzdělávání“, musí mít kvalifikaci a praxi v lektorské činnosti a zkoušení dospělých.
 3. nemá nedoplatky na FÚ, ČSSZ a zdravotní pojišťovně
 4. nebyl na něj vyhlášen konkurz
 5. je bezúhonný a způsobilý k právním úkonům
 6. má dostatečné materiálně technické vybavení k zabezpečení závěrečné zkoušky


Ke zpracování kompletní žádosti o autorizaci od Vás potřebujeme pouze tyto informace:

Postup naší spolupráce je následující:

 1. Vy nám zašlete výše uvedené informace (viz „Ke zpracování kompletní žádosti o autorizaci od Vás potřebujeme pouze tyto informace“)
 2. My Vám obratem přijetí objednávky potvrdíme, doladíme potřebné informace a zašleme zálohovou fakturu ve výši 50% objednávky.
 3. Po uhrazení zálohové faktury Vám do 5 pracovních dnů (expres do 2 pracovních dnů) zašleme zpracovanou žádost o autorizaci.
 4. Vy žádost zkontrolujete. Pokud budete chtít udělat v žádosti jakékoliv úpravy, tyto úpravy vykomunikujeme e-mailem či telefonicky
 5. Jakmile se domluvíme na finální podobě žádosti, zašleme Vám doplatkovou fakturu za naše služby. Vy všechny materiály vytisknete, podepíšete a odešlete je na naši adresu. Zároveň zaplatíte doplatkovou fakturu.
 6. My do žádosti vylepíme kolkovou známku v hodnotě 1500,- Kč (poplatek ministerstva) a odneseme žádost osobně na příslušné ministerstvo.
 7. V případě Vašeho zájmu se samozřejmě můžeme kdykoliv setkat osobně.

Je možné získat autorizaci pro více jak 600 schválených profesních kvalifikací, např.:

Seznam všech schválených profesních kvalifikací, pro které je možné získat autorizaci, naleznete zde